ชื่อบริษัท
SPN บริษัท เสริมสร้างพลังงาน จำกัด SGP S. Global Power Limited
AE บริษัท แอคเซส เอนเนอจี้ จำกัด SEG Surge Energy Corporation Limited
EP บริษัท เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จำกัด ACM Access C Management Limited
PE บริษัท พลัส เอนเนอจี้ จำกัด SJC Seijo Corporation
PTG บริษัท เพรสทิจ กรุ๊ป จำกัด SSSG Sermsang Sustainable Singapore Private Limited
PPP บริษัท ทริปเปิ้ลพี รีนิวเอเบิ้ล จำกัด TGC Tenunn Gerel Construction LLC
SCS บริษัท สยามคลีนโซลูชั่น จำกัด SSH SS Hidaka No Mori G.K.
SRP บริษัท สยาม รีนิวเอเบิ้ลพาวเวอร์ จำกัด GSSE GSSE G.K.
SS บริษัท เสริมสร้าง โซลาร์ จำกัด ZOUEN Zouen Energy G.K.
SSC บริษัท เสริมสร้าง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ASP1 Ashita Power 1 G.K.
SI บริษัท เสริมสร้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ASP2 Ashita Power 2 G.K.
SN บริษัท เสริมสร้าง อินฟินิท จำกัด